Sunday, May 3, 2015

// // Leave a Comment

LK Q1 2015 vs LK Q1 2014 Growth Company

http://www.britama.com/index.php/2015/07/rekap-laporan-keuangan-interim-kuartal-ii-tahun-2015/
Kode          Q215           vs       q214      epsQ215     vs  Q214          %                   epsQ315 vs Q314
ABDA       200               vs            94             323               153           111
ADHI          70.4             vs        59.9           39                  33             17.56
AKRA       605.2            vs         375.9         153.8             96.4           59.54           
BBCA     8.541               vs       7.851          346                318           8.81
BBTN        831.157        vs         538.845       79                    51           54.9
BJBR         580.321        vs        476.280       59.85               49.12      21.84
BJTM        524.323        vs        543.281       35.15              36.42      -3.49
BMRI      9.924              vs       9.585           425.33           410.81       3.53
CTRS         307.886       vs        248.434       156                 126           23.81
DSFI               8.002       vs        4.262            4.31               2.29          87.75        10.61       5.21 profit
KAEF           77.445       vs       70.557            13.94           12.71         9.68
LINK          313.896       vs        277.737         103               91            13.19
LPCK         477.857       vs        403.448         686.58        579.67        18.44
LPKR         775.317       vs        672.911         34.05           29.55         15.23
MLPT           46.9           vs          30.199         25.01          16.11          55.53
MTDL          82.734       vs          73.479        36.84           32.72         12.59
RAJA             5.13         vs          3.14             0. 53usd   0.0038usd    63.19
TMAS        133.786       vs       101.532         117.25          88.98        31.77
WSKT        171.558       vs        60.897            16.27           6.31          157.84          
   L/R         Q115  vs  Q114            L115  vs   L114                      LQ315   vs LQ314
BJBR       385 M vs 325 M                                                           861m              714M
BBTN      402 M vs 341 M            831M  vs 539M = up 54%     116                  72       = up 61%
MTDL     34.5 M vs 31.4 M
ASGR     47.5 M vs 33.1 M
ELSA      65 M vs 54 M
AKRA     295 M vs 180 M           605M  vs  375M = up 61 %     845M               578M          
NIRO      19.7 M vs 3.8 M
PNBS      18.5 M vs 10.6 M
BSIM      47 M vs 36 M
KAEF     43.9 M vs 23.3 M                                                            
LPPF      185 M vs 123 M                                                           474.32    vs 358.71 = up 32.23%
LPKR     417 M vs 33p 54%9 M
LPCK     272 M vs 227 M
ICBP       796 M vs 698 M
PSAB                                                                                             29.07jt$      12.14 jt$
PTPP                                                                                               370M          290M
TCID                                                                                               455 M        151 M
WSKT                                                                                            400 M          129 MEkonomi Lesu, Penjualan Properti Turun 50%

Sat May 2, 2015 7:01 pm (PDT) . Posted by:

jsx_consultant

Property: Net Profit Q1/15 vs Q1/14
- LPKR 417 339 +23%
- LPCK 272 227 +20%
- CTRP 31 30 + 0%
- CTRA 227 227 + 0%
- DILD 120 121 - 0%
- CTRS 130 131 - 0%
- SMRA 247 275 -10%
- ASRI 280 310 -10%
- PWON 328 389 -16%
- BEST 75 90 -17%
- APLN 101 295 -66%
- MDLN 181 390 -64%

 Construction: Net Profit Q1/15 vs Q1/14
- WSKT 12 7 +74%
- TOTL 52 38 +37%
- ADHI 10 16 -35%
- WIKA 61 167 -64%

Chart per 25 Mei 2015 Fibo 61% outflow menerus

 150525 IHSG ret 618

0 comments:

Post a Comment